• خرید و فروش ملک، رهن و اجاره در اصفهان"مرجعی مطمئن برای خرید و فروش املاک و مستغلات" املاک شهراد

مقایسه املاک

تسهیلات انفرادی و مجتمع‌ساز

تسهیلات  انفرادی و مجتمع‌ساز

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال ۹۸، در انتهای هر ماه نسبت به مانده اسفند ماه سال ۹۷ و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

 1. پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

سقف تسهیلات مشارکت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

                سقف تسهیلات

    منطقه

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به صورت انفرادی ومجتمع سازی (مبالغ به ریال)

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه ای

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه ای و در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی

شهر تهران

۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۱

۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۱

مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت

۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱

۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱

سایر شهرها

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱

۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱

مناطق کمتر توسعه یافته

۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱

 • اعطای تسهیلات مشارکت مدنی بدون سپرده توأم با انواع حساب‌های تعهدی به میزان امتیاز متعلقه و همچنین اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف‌های مقرر،  با لحاظ سقف مبالغ مندرج در جدول فوق امکان‌پذیر می‌باشد.
 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حائز شرایط باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت امکان‌پذیر می‌باشد

مدارک جهت شناسایی سازندگان حرفه ای:

الف) پروانه‌های انبوه‌سازی قابل قبول:

– اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران – عمران و معماری

صلاحیتهای نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان که بیش از ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارائه مستندات احداث

حداقل ۲۰ واحد مسکونی

 اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز ( صلاحیت‌های برق و مکانیک مد نظر

نمی باشد)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

تمامی دارندگان گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و بودجه که در رشته ساختمان و راه

رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت شده‌اند

ب) مدارک و مستندات قابل قبول در خصوص سوابق تجربی :

اعضای انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان با ارائه گواهی مربوط به عضویت در این انجمن با ارائه مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی جهت حداقل ۲ پروژه قبلی به شرح جدول ذیل:

ردیف

شهر / منطقه

حداقل تعداد واحدهای مسکونی

احداث شده توسط اشخاص حقیقی

حداقل تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط اشخاص حقوقی

۱

شهر تهران

۳۰

۶۰

۲

مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت

۲۵

۵۰

۳

سایر شهرها

۲۰

۴۰

۴

مناطق کمتر توسعه‌یافته

۱۰

۲۰

 • شرایط حساب متقاضی :
 1. متقاضی می‌بایست دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای ۸۷۷۴ و ۸۷۷۵ باشد .
 2. رسوب در حساب جاری و حساب های ممتاز کد ۸۷۷۴ و ۸۷۷۵  می بایست به میزان حداقل ۳۰% مبلغ تسهیلات به مدت ۶ ماه و یا حداقل ۱۵% مبلغ تسهیلات به مدت یک سال یا متناظر با آن باشد.
 3.  تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثر تا ۳۶ ماه قبل از ارائه درخواست قابل پذیرش می‌باشد
 4. کسب رتبه اعتباری BBB

 • شرایط دریافت سقف تسهیلات برای سازندگان حرفه ای :

در پرداخت تسهیلات مشارکت­ مدنی جهت احداث واحد مسکونی ، حتی درصورت رسوب حساب به میزان مورد نظر، می‌بایست حداقل ۲۰% از کل تسهیلات تخصیصی به پروژه از محل اوراق گواهی حق تقدم و یا امتیاز متعلقه به حساب‌های تعهدی( با رعایت حداکثر سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب های تعهدی جهت هر واحد) تأمین گردد.

توضیح : موارد استثنای عـدم ارائه اوراق گواهـی حق ­تقدم استفاده از تسهیلات مسکـن و یا امتیاز متعـلقه به حساب­های تعهدی به شرح ذیل می باشد:

 • اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان حرفه ای و سازندگان حرفه ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی که اقدام به رعایت الگوی مصـرف نموده‌اند (میانگین متراژ زیربنای مفید هر واحـد در شهرهـای بالای یک میلیون نفر جمعیت، حداکثر ۷۵ متر مربع و میانگین سطح زیربنای مفید هر واحد در سایر شهرها حداکثر ۱۰۰ متر مربع).

توضیح: پرداخت تسهیلات به شرح مذکور جهت پروژه‌هایی که میانگین سطح زیربنای مفید واحدهای احداثی ۱۰درصد بیشتر از موارد اشاره شده فوق باشد با بررسی کمیته اعتباری مدیریت شعب ذیربط امکان‌پذیر می­باشد.

 • اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان حرفه ای و سازندگان حرفه ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی در مناطق کمتر توسعه‌یافته.

نرخ سود :

 1. نرخ سود تسهیلات بدون سپرده در دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی  ۱۸ درصد است .
 2. نرخ سود تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و انواع حساب های تعهدی تابع ضوابط ذیربط می باشد .
 3. در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی با استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی ، یک درصد تخفیف نرخ سود در پایان قرارداد مـشارکت مدنی اعمال می گردد.
 4. چنانچه شریک حداکثر تا تاریخ سررسید اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن نسبت به تسویه نقدی مطالبات بانک اقدام نماید اعمال یک درصد تخفیف در نرخ سود قرارداد مشارکت مدنی امکان پذیر خواهد بود.
 5. نرخ وجه التزام این تسهیلات ۲۴ درصد می باشد .

شرایط ملک :

ملک معرفی شده جهت استفاده از تسهیلات ساخت باید مفروز ، شش دانگ ، دارای سند مالکیت (ثبتی) ، قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان و یا سند اعیانی دارای عرصه اوقافی باشد .

مدت اولیه و تمدید مدت قراردادهای مشارکت مدنی

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر تا ۳۶ ماه با درنظرداشتن حجم پروژه، هزینه باقی­مانده و میزان پیشرفت فیزیکی درزمان بازدید به شرح ذیل تعیین می­گردد:

–  تا ۵ واحد مسکونی حداکثر ۱۵ ماه

– ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی حداکثر۲۱ ماه

–  ۲۱ تا ۵۰ واحد مسکونی حداکثر ۲۴ ماه

– ۵۱ تا ۱۰۰ واحد مسکونی حداکثر ۳۰ ماه

– از ۱۰۱ واحد مسکونی و بیشتر حداکثر  ۳۶ ماه

img

مدیر

مطالب مرتبط

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا

شرایط حساب حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی...

ادامه مطلب
توسط مدیر

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

ادامه مطلب
توسط مدیر

از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

ادامه مطلب
توسط مدیر

پیوستن به گفتگو