• خرید و فروش ملک، رهن و اجاره در اصفهان"مرجعی مطمئن برای خرید و فروش املاک و مستغلات" املاک شهراد

مقایسه املاک

سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری

سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری:

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی (دو واحد و بیشتر) و همچنین سازندگان حرفه ای از محل قرارداد عاملیت و یا بصورت توأم با منابع بدون سپرده بر اساس ضوابط و مقررات ذیر‌بط جاری بشرح جدول ذیل امکانپذیر می باشد:

                                    سقف تسهیلات

  منطقه

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی و مصوب

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد بصورت انفرادی و مجتمع سازی
غیرحرفه ای

(۱)

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی
(۲)

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد
به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی (۳)

نرخ ۹%

نرخ ۱۸%

مجموع

نرخ ۹%

نرخ ۱۸%

مجموع

نرخ ۹%

نرخ ۱۸%

مجموع

شهر تهران

۵۰۰

۲۰۰

۷۰۰

۵۰۰

۴۰۰

۹۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۱۱۰۰

سایر کلان شهر ها

۵۰۰

۱۰۰

۶۰۰

۵۰۰

۳۰۰

۸۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۱۰۰۰

سایر مراکز استانها و شهرهای بالای

۲۰۰هزار نفرجمعیت

۴۰۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۴۰۰

۸۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۱۰۰۰

سایر شهرها

۴۰۰

۱۰۰

۵۰۰

۴۰۰

۳۰۰

۷۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۹۰۰

پرداخت تسهیلات توام با منابع بدون سپرده به درخواست مشتری و در صورت تایید بانک مبنی بر تامین اعتبار از ادارات مربوطه می باشد.

مدت قرارداد:

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر ۳۰ ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید اولیه بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

– تا ۵ واحد مسکونی حداکثر ۱۲ ماه

– ۶ تا ۲۰واحد مسکونی حداکثر ۱۵ ماه

– ۲۱ تا ۵۰واحد مسکونی حداکثر۲۰ ماه

– ۵۱ تا ۱۰۰واحد مسکونی حداکثر ۲۴ ماه

-از ۱۰۱ واحد مسکونی و بیشتر حداکثر ۳۰ ماه

 •     نهادهای معرفی کننده:

الف- شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

ب- اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت موصوف در استان ها

ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای:

الف) پروانه‌های انبوه سازی قابل قبول:

اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری- صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی
فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از ۵سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارائه مستندات احداث حداقل ۲۰واحد مسکونی

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز
(بغیر از صلاحیت‌های برق و مکانیک)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی پیمانکاری صادره از سازمان مذکور که
در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

ب) مدارک و مستندات قابل قبول درخصوص سوابق تجربی:

 اعضاء انجمن صنفی انبوه سازان با ارائه گواهی مربوط به عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان توأمان با ارائه مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی جهت حداقل۲پروژه قبلی با لحاظ تعداد واحدهای احداثی بشرح جدول ذیل الزامی است:

ردیف

شهر/منطقه

حداقل تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط اشخاص حقیقی

حداقل تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط اشخاص حقوقی

۱

تهران

۳۰

۶۰

۲

مراکز استانها  و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت

۲۵

۵۰

۳

سایر شهرها

۲۰

۴۰

شرایط تقسیط:

 1. تسهیلات از محل اعتبار شرکت بازآفرینی شهری(مقدار تسهیلات با نرخ ۹%):

می‌بایست در انتهای دوره مشارکت مدنی توسط شریک تسویه نقدی گردد.

 1. تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی ساخت از محل منابع داخلی بانک( مقدار تسهیلات با نرخ ۱۸%):

حداکثر به مدت ۱۰سال (با احتساب دوران مشارکت مدنی)

سایر شرایط :

 • شخص متقاضی نباید  چک برگشتی و یا بدهی سررسید شده در سیستم بانکی داشته باشد.
 • استعلام از سامانه سپاد در خصوص وضعیت نظام وظیفه انجام می شود.
 • مدت ارائه معرفی‌نامه به بانک جهت بهره مندی از تسهیلات، از تاریخ صدور معرفی‌نامه حداکثر ۴۵روز کاری می‌باشد.
 • انعقاد قرارداد منوط به کسب حداقل ۲۰% پیشرفت فیزیکی توسط شریک می باشد.
 • تقسیط و واگذاری بیش از یک واحد از واحدهای مورد مشارکت از محل منابع داخلی بانک بنام سازنده و یا همسر و
  فرزندان وی و خریداران واحدها در حالت انفرادی و زوجین مشروط به احراز توانایی مالی نامبردگان در بازپرداخت اقساط ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
 • حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر اساس گزارش ارزیاب بانک و با رعایت سقف مقرر ۸۰% ارزش برآورد هزینه کل اجرای طرح میسر خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات ، با کسب رسوب حساب جاری یک ساله (یا ممتاز بدون سود) به میزان ۵% کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان به صورت رسوب اولیه امکانپذیر می‌باشد.
 تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۷/۱۰- ۱۷:۴۳
img

مدیر

مطالب مرتبط

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا

شرایط حساب حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی...

ادامه مطلب
توسط مدیر

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

ادامه مطلب
توسط مدیر

از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

ادامه مطلب
توسط مدیر

پیوستن به گفتگو