• خرید و فروش ملک، رهن و اجاره در اصفهان"مرجعی مطمئن برای خرید و فروش املاک و مستغلات" املاک شهراد

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

مهندس مرادی

⭐ بـازدید فقط با هماهنگی قبلی ⭐
سـاعت تماس:
۹صبـح تا ۱ظهـر
۴ عصـر تا ۹ شـب
▫▪▫▪
⭐⭐ تماس با مشاوران:

⭐ ۰۹۱۳۰۰۵۵۵۰۷ آقای یوسفی

⭐ ۰۹۱۳۰۰۵۵۵۱۷ آقای مرادی

⭐ ۰۹۱۳۰۰۰۱۱۴۱ مدیریت مهندس مانیان

تماس با مهندس مرادی

ترتیب بر اساس:
متر مربع2,650,000,000تومان21,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر: 125

منزل مسکونی، زمین، کلنگی

مهندس مرادی

6 ماه پیش

متر مربع2,650,000,000تومان21,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر: 125

منزل مسکونی، زمین، کلنگی

6 ماه پیش

اجاره1,200,000,000تومان/ودیعه
اجاره1,200,000,000تومان/ودیعه

خواب: 3متر: 200

آپارتمان

6 ماه پیش

قیمت کل4,143,000,000تومان29,000,000تومان/متر مربع

خواب: 2متر: 143

آپارتمان

مهندس مرادی

6 ماه پیش

قیمت کل4,143,000,000تومان29,000,000تومان/متر مربع

خواب: 2متر: 143

آپارتمان

6 ماه پیش

قیمت کل4,300,000,000تومان29,000,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

مهندس مرادی

6 ماه پیش

قیمت کل4,300,000,000تومان29,000,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

6 ماه پیش

متر مربع4,200,000,000تومان28,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

مهندس مرادی

6 ماه پیش

متر مربع4,200,000,000تومان28,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

6 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان106,600,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

مهندس مرادی

6 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان106,600,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 150

آپارتمان

6 ماه پیش

متر مربع1,450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر: 77

اداری، تجاری، مغازه

مهندس مرادی

10 ماه پیش

متر مربع1,450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر: 77

اداری، تجاری، مغازه

10 ماه پیش

قیمت کل6,500,000,000تومان48,000,000تومان/متر مربع
قیمت کل6,500,000,000تومان48,000,000تومان/متر مربع

خواب: 2متر: 135

آپارتمان

10 ماه پیش

قیمت کل365,000,000تومان23,000,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 157

آپارتمان

مهندس مرادی

10 ماه پیش

قیمت کل365,000,000تومان23,000,000تومان/متر مربع

خواب: 3متر: 157

آپارتمان

10 ماه پیش

قیمت کل200,000,000تومان17,000,000تومان/متر مربع
قیمت کل200,000,000تومان17,000,000تومان/متر مربع

خواب: 2متر: 105

آپارتمان

10 ماه پیش